YANAWUT222

YANAWUT222

วิ่ง

ยินดีด้อนรับผู้มาเยือนทุกท่านนะครับ

สื่อการสอนประเภทกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก(webblog)

รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์สุจิตตรา จันทร์ลอย
ปีการศึกษา 2553
นาย ณาญวุฒิ บุญบำรุง นักศึกษาประกาศณียบัตรวิชาชีพครู คณะ คุรุศาสตร์
มหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง รุ่นที่ 13 หมู่ 2

ประวัติส่วนตัว ชื่อ ญาณวุฒิ บุญบำรุง  ชื่อเล่น โย, สอง
เบอร์โทร 089-0516815
เกิด 18 มิถุนายน 2521
อีเมล pinyo5300@hotmail.com
ที่อยู่ 32/1 หมู่ 5 ต.วัดประดู่ อ. อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
ประสบการณ์ทำงาน
1.design บ. ควงเจริญ 2 ปี สมุทรสาคร
2.เจ้าหน้าที่แต่งภาพและตัวเสียง บ.บงกช พั่บลิชิ่ง 2 ปี กรุงเทพ
3. ปัจจุบันเรียนป.บัณฑิตวิชาชีพครู
คติประจำตัว
1.ให้อภัยตัวเองเสมอ  
2. เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

กิจกรรม

7-11

7-11

ไม่อยากเป็นเพื่อน

ลายเส้น

ลายเส้น

เล่นสี

เล่นสี

โลโก 01

โลโก 01

โลโก02

โลโก02

โลโก 03

โลโก 03

การ์ตูนคอมิค

การ์ตูนคอมิค
สี(colour)

แสงสีกับการมองเห็น

สีต่าง ๆ จะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมของสีและยังขึ้นอยู่สภาพของแสงด้วยโดยที่ในที่มี แสงว่างจัด ๆ สีจะดูอ่อนลงในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลง สีก็จะเข้มขึ้นด้วยและในที่ไม่มี แสงสว่างเลยเราจะมองเห็นสีต่าง ๆ เป็นสีดำถึงแม้จะมีความเข้มของแสงเหมือนกัน แต่ถ้ามีสภาพแวดล้อมของสีแตกต่างกันเช่น สีแสดที่อยู่บนพื้นสีดำจะดูอ่อนกว่าสีแสดที่อยู่บนพื้นสีขาวและสีที่อยู่บน พื้นสีต่าง ๆ กันก็จะดูมีความเข้มต่างกัน สีที่บนพื้นสีเข้มจะมองเห็นเด่นชัดกว่าสีที่ อยู่บนพื้นสีสว่าง เนื่องจากสีดำไม่สะท้อนแสงสีต่าง ๆ ทำให้ไม่รบกวนการมองเห็น

การมองเห็นของสีตรงข้าม การใช้สีตรงข้ามกันมาใช้ร่วมกันโดยนำมาวางอยู่เคียงคู่กันทั้งสองสีจะส่งผล ต่อคู่สีอีกสีหนึ่งเราจะเห็นว่าสีเขียวที่อยู่บนสีแดงจะดูมีขนาดใหญ่กว่าสี แดงที่อยู่บนสีเขียว ทั้งสองสีต่างหักล้างค่าความเข้มของสีซึ่งกันและกันจะทำให้ไม่ดูสดใสเท่าที่ ควรปรากฎการณ์อีกอย่างหนึ่งของสีตรงข้ามคือ ภาพติดตา (After Image)โดยการจ้องมองสีใดสีหนึ่งที่สดจัดในที่มีแสงสว่างจ้าสักครู่จากนั้นไป จ้องมองที่กระดาษสีขาว จะปรากฎสีตรงข้ามของสีนั้น ๆ ขึ้นที่กระดาษสีขาวซึ่งเกิดจากอิทธิพลความแรงของสี

ภาพติดตาอีกลักษณะหนึ่ง ก็คือสีขาวกับสีดำจากภาพเส้นตารางสีขาว บนพื้นสีดำจะมองเห็นจุดตัดแนวตั้ง กับแนวนอนของเส้นตารางสีขาวมีสีเทา ๆ ลักษณะเช่นนี้เกิดจากอิทธิพลของสีตรงข้ามที่อยู่ข้างเคียงคือสีดำและรูปสี ขาวบนพื้นดำจะดูใหญ่กว่ารูปสีดำที่อยู่พื้นขาว